Bli bostadsrättshavare för första gången

Omkring hälften av den svenska befolkningen bor i småhus de själva äger. Bostadsrätter är förhållandevis den minst vanliga vad gäller de tre vanligaste: småhus, hyresrätter och bostadsrätter. Men allt fler bostadsrätter byggs idag och boendet är på uppsving. Den som funderar på att skaffa en bostadsrätt kan behöva veta ett och annat först.Till att börja med är det bra att veta om vad det betyder att vara bostadsrättshavare i grunden. Vilka skyldigheter man har och vilka delar av bostadsrätten man själv eller föreningen ansvarar över. I grova drag brukar man kunna säga att det man på insidan av lägenheten ser är man också ansvarig över. Det finns naturligtvis undantag och dessa kan man läsa mer om i föreningens stadgar.Att köpa en bostadsrätt har många likheter med att köpa ett hus, men det är fortfarande smart att veta mer om vad man som köpare borde tänka lite mer på. Detta är speciellt fallet om det råkar vara ens första bostadsköp.Precis som med alla andra bostadsköp är det rekommenderat att man inte hoppar på första bästa man stöter på. Gå helst på många visningar och ställ hellre för många frågor till mäklaren än för få. Som köpare har man undersökningsplikt och att se till att kolla upp de vanligaste delarna är helt klart ett måste. Även om det inte alls är lika vanligt att anlita besiktningsman för bostadsrätter som för hus är detta något man verkligen borde överväga att göra. Dolda fel är trots allt inget man vill behöva tackla efter köpet gått igenom.Naturligtvis kommer man behöva ha ett lånelöfte om man planerat låna pengar för att köpa bostaden. Tänk dock på att lånelöftet inte är bindande och ett köpeavtal ska aldrig skrivas på förrän man fått besked om ett godkänt bolån från banken.