En titt på värmesystemet

Många hur behåller samma värmesystem väldigt lång tid, även när det egentligen vore smart att byta till något mer effektivt, mer skonsamt mot miljön och naturligtvis billigare.

shutterstock_313229747

Till att börja med måste man utvärdera det system man använder för tillfället. Har man bara ett väldigt gammalt system spelar det inte så stor roll vad man egentligen använder, det kan nog ändå vara en bra idé att uppdatera det.

För alla som fortfarande använder system som olja eller direktverkande el är det också en bra idé att byta till ett nytt system, även om det fortfarande fungerar bra. Räknar man på en period om tio år så kan man ha tjänat igen detta även om bytet kostar upp till 150 000 kronor, vilket ju betyder en hel del i ett ännu längre lopp. Man kan läsa mer om detta på Energirådgivningens webbplats.

Ett populärt system just nu är pellets. Dessa är inte bara kostnadseffektiva, tillverkas de av rätt material och på rätt sätt är de även mycket mer skonsam för miljön än flera andra system. De bästa tillverkarna har dessutom återförsäljare på många håll i landet så att man kan få tag på de bästa möjliga oavsett var man råkar befinna sig.

Har man dock redan ett bra system men tittar på möjligheter att komplettera detta med något kan man ta sig en titt på solvärme. Detta är något som kan drastiskt underlätta uppvärmningskostnaderna för många hushåll, omkring 20 – 30 procent av värmeproduktionen och så mycket som 50 procent av tappvarmvattenproduktionen kan täckas av en normaldimensionerad solvärmesystem. Detta fungerar mycket bra ihop med system som pellets- eller vedpannor.

När man gör att byte av värmesystemet i huset ska man alltid se till att få ROT-avdrag, något som kan göra utgifterna betydligt mer hanterbara och man behöver inte försöka spara ihop pengarna i samma utsträckning för att ens kunna göra bytet.