Välj panel

När man bestämt sig för att renovera ett rum början man helst med innertaken. Studera taket noga och fundera över om det räcker med att måla det eller om det behövs en ny beklädnad.

Det enklaste är naturligtvis att måla innertaket och då helst i en ljus färg. Detta är det billigaste alternativet. Om taket har satt sig eller om takplattorna inte har den form man önskar är det lika bra att direkt sätta upp ett nytt tak. Det är också så att det ibland är lite för högt i tak och man vill sänka det något. Man reglar upp taket och sätter upp ett nytt innertak.

Det finns många olika innertak att välja mellan och de kräver olika stor kunskap. Fundera över hur mycket arbete du vill lägga på taket och hur stor kunskap du har om de olika materialen.

Det finns flera olika tekniker när man sätter upp ett nytt innertak. Man kan bland annat välja mellan

  • Spänntak
  • Gipsskivor
  • Skivor i andra material
  • Träpanel

Ett spänntak består av väv som spänns upp och som sedan målas. Gips används gärna eftersom det inte brinner. Skivor som man sätter upp kan vara av olika material som till exempel spån eller trä. Panel ger ofta vackra tak och panelen är för det mesta spåntad vilket betyder att brädorna hakar i varandra.